Geri git   TRForumlari.com > Genel Kültür ve Sanat Forumu
Tarih Bölümü
Türk Tarihi (3 Kişi İçerde)
Türk Tarihi - Türk tarihinin gelişimi ister istemez, Türk tarihine bakışında farklı olmasına sebep olmuştur. Bilindiği gibi tarihî kuruluşları ve gelişmeleri farklı farklı olan milletlerin, tarih sistemleri de farklılık arz eder. Bugün dünyadaki belli başlı milletlerin oluşumu, tarihî süreç içinde gözlemlenebilmektedir. Aynı şeyi Türk tarihi için söylemek mümkün değildir. Çünkü Türk milletinin oluşumu tarihle yaşdaştır. Aynı şekilde birçok milletin tarihi belli bir coğrafyada geliştiği hâlde, Türk tarihi aynı zaman dilimi içinde, değişik ve çok geniş coğrafyalarda gelişme göstermiştir. Türk tarihinin bir diğer özelliği, tarihî derinlik ve coğrafî genişliğe rağmen sosyo-kültürel yapısı sonucu, millet olarak, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü belgeleyememiş olmasıdır. Osmanlı öncesi Türk tarihinin özellikle Türkistan Türk tarihinin, Türkçe belgeleri hemen hemen yok denecek kadar azdır. Ancak bu eksiklik ilişkide bulunulan milletlerin tarihî kaynaklarındaki bilgilerle giderilebilmektedir. Bu ilişkiler doğrultusunda Çin, İran, Arap, Roma, Bizans, Slavlar ile Yahudi, Hıristiyan ve İslâm kaynakları Türkler hakkında oldukça önemli bilgileri günümüze ulaştırmışlardır.
Gönderen: Besra
29 Kasım 2022 son yazılan Mesajı göster

Konular: 381
Mesajlar: 408

381 408
Dünya Tarihi (2 Kişi İçerde)
Dünya Tarihi ilk uygarlıklardan modern dünyaya, coğrafya, din, ticaret, siyaset, kısacası insanları bir araya getiren ve ayrıştıran her şey bu bölümde!
Gönderen: Besra
29 Kasım 2022 son yazılan Mesajı göster

Konular: 126
Mesajlar: 128

126 128
Selçuklu Tarihi (2 Kişi İçerde)
Türkiye Selçuklu Tarihi, Selçuklular çok geniş bir alana dağılmışlar ve iç içe devletler kurmuşlar. Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve bu imparatorluğa tabi zaman zaman bağımsız son zamanlarından kopuk birçok devlet kurulmuş ve bunların içinde Anadolu Selçuklu Devleti tarihte aynı yer, edinmiştir. Suriye Seçukluları Irak Selçukluları Kirman Selçukluları bunlardan türemiş atabeylikler Eyyubiler ardından beylikler tarihte yerlerini almışlardır. Selçukludan kopan bir beylik yeni bir imparatorluğun temelini artmıştır. Osamnlı İmparatorluğu.. Onun için Türk tarihi birbirinin uzantısıdır ve bütünüdür. Selçukluların zuhuruyla Orta Asya'dan Horasan'dan batıya akınlar ve göçler hızlanmıştır. Anadolu'yu "Türkiye" yapan Selçuklulardır. Tarihin de bir dönüm noktası Malazgirt Savaşı'dır. Haçlı Savaşları Türklerin Anadolu'ya girişiyle başlamıştır. Ve Türkler bütün hücumlara direnmiş ve vatan edindiği topraklardan sökülüp atılamamıştır. Kitabımızda Selçukluların bütün safhası rahat bir üslupla herkesin fikir edineceği şekilde, ilmi çalışmalar esas alınarak hamasete girilmeden ele alınmıştır.
Gönderen: Latte
28 Ocak 2022 son yazılan Mesajı göster

Konular: 352
Mesajlar: 352

352 352
Müzeler (1 Kişi İçerde)
Müzeler, seyahat ettiğimiz her şehirde ilk olarak görmek istediğimiz yerler oluyor. Öyle ki müzeler gerek mimari açıdan taşıdığı estetik değerleriyle gerek seyahat edilen şehir hakkında bize verdiği önemli bilgiler nedeniyle insanlık açısından çok önemli bir miras. İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 10 müzesi...
Gönderen: Besra
07 Mart 2023 son yazılan Mesajı göster

Konular: 308
Mesajlar: 308

308 308
Cumhuriyet Tarihi (3 Kişi İçerde)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından Cumhuriyet Dönemine kadar Osmanlı Devleti’nde yaşanan askerî, siyasî, ekonomik ve kültürel gelişmeler, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, bu süreçte yapılan siyasal, sosyal, kültürel ve hukuk alanında yapılan inkılâplar üzerinde durmaktadır. Türk İnkılâbının felsefesinin de incelendiği bu alanda Atatürk’ün ardından İnönü dönemi, çok partili hayata geçiş ve Türk dış politikasına yönelik derslerin yanı sıra çağdaş Dünya tarihi ve Türk dünyasına yönelik araştırmalar yapılmakta ve dersler verilmektedir.
Gönderen: Besra
29 Kasım 2022 son yazılan Mesajı göster

Konular: 108
Mesajlar: 113

108 113
Çağdaş Türk Dünya Tarihi (2 Kişi İçerde)
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kategorisinde yakın tarihte ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler derlenmiştir.
Gönderen: umuT
23 Eylül 2021 son yazılan Mesajı göster

Konular: 159
Mesajlar: 161

159 161
Osmanlı Tarihi (6 Kişi İçerde)
Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Osmanlılar, Oğuzlar’ın Bozok Kolu’ndan Kayı Boyu’ndandır. Kayılar’ın Anadolu’ya gelişleri hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu olduğu, O’nun da babasının Gündüz Alp olduğu kesinleşmiştir. Kayılar 1230 yılında, Celâleddin Harezmşah’la çarpışan Anadolu Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykûbâd’a yardımcı olarak savaşın kazanılmasında büyük rol oynadılar. Sultan Alâaddin Keykûbâd bu yardımlarından ötürü Kayı Boyu’na Eskişehir-Bilecik-Kütahya illerinin sınırlarının birleştiği yerde Bizans sınırında Karacadağ’ı onlara yurt olarak verdi. Başlangıçta Kastamonu’daki Çobanoğulları Beyliği’ne bağlı olarak burada bir Uç Beyliği kuran Ertuğrul Gazi, Söğüt, Domaniç ve Ermeni Derbendi bölgelerine akınlar yapmayai Anadolu’daki gazileri, alpları etrafında toplamaya başladı. Karacahisar’ı da fetheden Ertuğrul Gazi’ye, Selçuklu Sultanı, Ertuğrul Gazi tarafından fethedilen bu toprakları Söğüt’ü kışlak Domaniç ve Ermeni Derbendi’ni yaylak olarak verdi. 1281 yılında vefat eden (92 yaşında) Ertuğrul Gazi’nin yerine oğlu Osman Gazi Kayılar’ın başına getirildi.
Gönderen: Latte
28 Ocak 2022 son yazılan Mesajı göster

Konular: 1218
Mesajlar: 1254

1.218 1.254
Arkeoloji (1 Kişi İçerde)
Arkeoloji, arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Türkçeye yanlış bir şekilde "kazıbilim" olarak çevrilmiş olsa da kazı, arkeolojik araştırma yöntemlerinden sadece bir tanesidir. Arkeoloji asıl olarak insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini inceler.
Gönderen: Besra
29 Kasım 2022 son yazılan Mesajı göster

Konular: 186
Mesajlar: 193

186 193
Türkülerimizin Tarihi, Türkü Nedir? Türküler Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Halkın ruh halini, neşesini, üzüntüsünü, dünya görüşünü, inancını ve isyanını yansıtan ve ezgili olarak söylenen anonim yazarlar tarafından üretken eserlere “türkü” denilmektedir. Türküleri meydana getiren kişiler belli değildir ancak bu türküleri yazıya geçiren kişiler bellidir. Türkü kelimesinin kökeninde, “Türk” kelimesi vardır. “Türk” kelimesine Arapça ilgi eki olan “i” getirilerek “Türk’e has, Türk’e özgü anlamına gelen “Türki” kelimesi oluşturulmuştur. Bu söz halk arasında ağızdan ağıra değişerek “Türkü” olarak değişmiştir. İlk defa 15.yy’da Doğu Türkistan’da aruz ölçüsüyle yazılmış ve özel ezgiyle söylenmiştir. Hece ölçüsüyle yazılan ilk türkü ise 16.yy’da Anadolu’da oluşturulmuştur.
Gönderen: Şiir_Sever
01 Şubat 2021 son yazılan Mesajı göster

Konular: 18
Mesajlar: 21

18 21
Tarihi bilgiler; Bunları mutlaka bilmemlisiniz Türkiye tarihi ve dünya tarihinde bilmeniz gereken kısa tarihi bilgiler. Tarihte bilinmesi gerekenler, tarihte bilinmesi gereken önemli olaylar, bilinmesi gereken tarihi olaylar, bilinmesi gereken tarihi bilgiler, tarih nedir, tarihi dönemler, tarihteki önemli gelişmeler.
Gönderen: Besra
29 Kasım 2022 son yazılan Mesajı göster

Konular: 335
Mesajlar: 338

335 338
Mitoloji (5 Kişi İçerde)
Mitoloji nedir? Mitoloji Tanrıları, Türk Mitolojisi, Yunan Mitolojisi, Mitoloji hakkında detaylı bilgiler burada!
Gönderen: Besra
20 Temmuz 2023 son yazılan Mesajı göster

Konular: 709
Mesajlar: 730

709 730

Yeni Konu aç
Tarih Bölümü
  Son Mesaj Cevaplar Görüntüleme
Bu forumda Mesaj bulunamamıştır
Yeni Konu aç

Seçenekler Arama